Sự kiện “Run For Wilmar Heart With Simply”

Thế là sự kiện “Run For Wilmar Heart With Simply” đã chính thức bắt đầu từ 0:00 ngày 19/12/2023, sự kiện sẽ kết thúc trong vòng 3 tuần với mục tiêu các công đoàn viên cùng nhau chạy 500km. Anh…